🏯 เทศกาลฤดูใบไม้ร่วงที่ศาลเจ้าโอยามะ-อาฟุริ 🎎🇯🇵

ศาลเจ้าโอยามะ-อาฟุริแห่งนี้มีอายุกว่า2,200ปี และได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยปกป้องคุ้มครองภูมิภาคคันโตค่ะ เทศกาลฤดูใบไม้ร่วงเป็นเทศกาลที่บ่งบอกว่า ได้เข้าสู่ช่วงปลายฤดูร้อนของโอยามะและต้อนรับการมาถึงของฤดูใบไม้ร่วงค่ะ คุณสามารถชมผู้คนร่วมใจกันแห่ศาลเจ้าขนาดเล็กลงเนินเขา อีกทั้งยังสามารถชมการเต้นรำคากุระ

Read more

🇯🇵 เที่ยวชมแมงกะพรุน ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Enoshima 🐙🐠🐟🐬🐳

เที่ยวชมแมงกะพรุน ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Enoshima พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเอะโนะชิมะ เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของการจัดแสดงแมงกะพรุนที่สวยงาม และเป็นประโยชน์ในการศึกษาและวิจัยการดำรงชีวิตของแมงกะพรุน

Read more