🎎 💥🍡 เทศกาลไฟ Oiso’s Sagicho Festival [大磯左義長] 🌆

ลองมาสัมผัสเทศกาลไฟซึ่งเป็นประเพณีแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นกันดูไหมคะ?
เทศกาลนี้มีชื่อเรียกว่า “โออิโซะ ซากิโช” (Oiso’s Sagicho Festival) [大磯左義長] ซึ่งจัดขึ้นบนชายฝั่ง Oiso เป็นประจำทุกปี ถือว่าเป็นเทศกาลที่เด็กๆและคนในเมืองจะช่วยกันรวบรวมของตกแต่งปีใหม่ โดยผู้ใหญ่จะช่วยรวบรวมไม้ไผ่และต้นสนมาทำแท่นที่เรียกว่า “Yagura” ซึ่งเป็นแท่นสำหรับวางกลองที่ใช้ตีประกอบการรำ

 

ในวันดังกล่าวจะพากันหาทิศที่เป็นมงคลสำหรับจุดไฟและอธิษฐานขอพรให้ครอบครัวเป็นสุข ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและภัยจากอุบัติเหตุ
และยังมีตำนานว่ากันว่าถ้าเผาดังโงะ (Dango) ด้วยไฟนี้และรับประทาน คุณจะไม่เจ็บป่วย

อย่าพลาดโอกาสอันมีค่า ที่มีเพียงปีละครั้งเท่านั้นนะคะ
【ระยะเวลาที่จัดงาน】วันที่ 12 มกราคม 2020
【รายละเอียด】https://th.japantravel.com/kanagawa/oiso-s-sagicho-festival/3763

[Kanagawa Japon 144]

Leave a comment

Share This:

Leave a Reply